DARMAWAN, A.; NURUL HABIB, A.; MUNIR, M.; FATIMAH, S.; FAUZIAH, M. Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Minat Siswa ADHD Pada Mata Pembelajaran PAI. Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, v. 2, n. 2, p. 510-521, 27 jun. 2023.