[1]
Darmawan, A., Nurul Habib, A., Munir, M., Fatimah, S. and Fauziah, M. 2023. Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Minat Siswa ADHD Pada Mata Pembelajaran PAI. Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2, 2 (Jun. 2023), 510-521. DOI:https://doi.org/10.33507/tarbi.v2i2.1182.