Kurniawan, B. “KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK TELAAH PEMIKIRAN IKHWAN AS-SHAFA”. An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 7, no. 2, Dec. 2020, pp. 1-15, doi:10.33507/an-nidzam.v7i2.325.