Kurniawan, B. (2020) “KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK TELAAH PEMIKIRAN IKHWAN AS-SHAFA”, An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, 7(2), pp. 1-15. doi: 10.33507/an-nidzam.v7i2.325.