(1)
Kurniawan, B. KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK TELAAH PEMIKIRAN IKHWAN AS-SHAFA. An-Nidzam 2020, 7, 1-15.