[1]
Kurniawan, B. 2020. KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK TELAAH PEMIKIRAN IKHWAN AS-SHAFA. An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam. 7, 2 (Dec. 2020), 1-15. DOI:https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i2.325.